Wat is ADD?

ADD wil zeggen: Een gat tussen het vermogen en het uiteindelijk presteren, tussen waar je toe in staat bent en wat je uiteindelijk bereikt. Mensen met ADD hebben kort gezegd last van een concentratiestoornis. Dat wil zeggen dat je last hebt van veel gedachten. Je bent snel afgeleid en chaotisch. Dit brengt enorm veel creativiteit en veelzijdigheid met zich mee maar je bent ook met van alles tegelijk bezig. Belangrijke dingen worden pas op het allerlaatste moment gedaan, veel dingen komen niet af en je komt vaak te laat. ADDers hebben alle dagen het gevoel dat zij zich moeilijk tot een taak kunnen zetten, je stelt veel dingen uit tot de volgende dag en je bent een beetje dromerig en inactief. ADD wordt meestal onbewust verborgen gehouden door de ADDer zelf.

Als iets binnen de interesse sfeer valt dan ben je niet meer te stoppen, dan kan de ADDer zich wel heel goed concentreren. De doorgaande snelweg van gedachten/ideeën (vergeetachtigheid) en gemoedswisselingen worden veroorzaakt door een kleine chemische onbalans in de hersenen, hierdoor zijn we soms wat traag in reactie maar door het geven van meer energie, valt dit in het dagelijks leven minder snel op. Door het constant op je tenen lopen ben je met ADD wat gevoelig voor het hebben van emotionele wisselingen. ADD brengt veel onzichtbare obstakels met zich mee. Mensen met ADD hebben vaak veel moeite met plannen en er is vaak sprake van een rekenstoornis of dyslexie. Een andere bekende concentratiestoornis is ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) maar mensen met ADD zijn niet hyperactief. Beide typen concentratiestoornis worden veroorzaakt door een ander gen en komen hierdoor op een tegenovergestelde manier tot uiting. De hersenactiviteit in het voorste deel van de hersenen is iets lager, dit wordt veroorzaakt door een dopamine tekort, hierdoor zijn mensen met ADD gevoelig voor dopamine verhogende middelen of activiteiten. Dit deel van de hersenen in ook verantwoordelijk voor plannen, het overzien van de tijd etc. Mensen met ADD zijn vaak erg intelligent maar doen het minder goed op school in theorie dan praktijk. De ADDer is visueel ingesteld.

Er zijn drie verschillende typen van een concentratiestoornis; ADD, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en het gecombineerde type AD/HD. Onder deze 3 typen bestaan mogelijk meer subtypen door comorbiditeiten. Dat wil zeggen dat er twee verschillende beperkingen in de zelfde persoon bestaan, de mate waarin deze problemen elkaar overlappen geeft aan of er inderdaad sprake is van een meervoudige beperking / diagnose of niet. Onder mensen met ADD komt dit regelmatig voor. Tevens zijn er een klein aantal andere aandoeningen met een andere oorzaak die veel weg hebben van ADD. Om deze reden kan het stellen van de juiste diagnose alleen door een psychiater of gespecialiseerde organisatie worden gedaan. 


bron: Karin Windt