Tips voor de omgeving van een ADD-er

U kunt een ADDer ondersteuning bieden door te helpen bij: 

 • Het vinden van gezonde, haalbare doelen 
 • Het leren begrijpen hoe de gedachtenstroom van een niet-ADDer werkt.
 • Het leren begrijpen hoe de gedachtenstroom van een ADDer werkt. 
 • Het aanbrengen van een dusdanige structuur dat verhullen van ADD niet meer nodig is.
 •  Het opzetten van een overzichtelijk huishouden en gebruiksvriendelijke administratie. 
 • Het leren begrijpen van de hersenfuncties en hun invloed op het gedrag.
 • Het zoeken naar omwegen en oplossingen voor persoons gebonden problematiek.
 • Het inzien dat ADD ook voordelen heeft. Veel ADDers zijn bijvorbeeld autodidactisch. 
 • Het geven van aanmoediging 
 • Het bieden van emotionele ondersteuning en een luisterend oor na een diagnose.
 • Het leren prioriseren, met inachtneming van een concentratieprobleem
 • Het zoeken naar gezonde verslavingen en dopamine verhogende activiteiten
 • Het toezien dat de ADDer regelmatig tijd voor zich zelf neemt
 • Het werken aan het zelfvertrouwen
 • Het (helpen) leren inzien hoeveel de ADDer als individu aan kan. 
 • Het helpen voorkomen dat grenzen niet overschreden worden.
Karin Windt