Tips voor de behandelaar van een ADD-er


 •  Spreek met de ADDer af dat hij/zij een dag tevoren laat weten dat de afspraak die u heeft niet is vergeten. Mocht de ADDer de afspraak dan toch zijn vergeten, geef dan even een herinneringstelefoontje. De ADDer draagt dan toch enige verantwoordelijkheid en de geruststelling maakt dat de afspraak minder snel wordt vergeten.
 • Probeer er rekening mee te houden dat mensen / kinderen met ADD analytisch zijn, zij hebben er moeite mee om te begrijpen waarom u een zakelijke houding heeft aangenomen. Voor veel mensen met ADD bent u tevens een compensatie voor het ontbreken van vrienden, zoek een middenweg in de wijze van benadering.
 • De diagnose ADD komt helaas niet voor iedereen even gemakkelijk. Het komt regelmatig voor dat er eerder werd gegist naar een andere / verkeerde diagnose. De ADDer heeft de standaard vragen al vaker gehoord en komt meestal voorbereid en goed geinformeerd bij de hulpverlener terecht. Het is mogelijk dat de ADDer defensief is geworden en het vertrouwen in de hulpverlening heeft verloren. Maak duidelijk aan de hand van ervaringen dat u bekend bent met ADD en begrijpt waarom een juiste diagnostiek voor de ADDer van belang is.
 • Zorg dat er eerst een duidelijke overeenstemming bestaat over wat u als hulpverlener kunt bieden, waar u beperkt in bent en in welke mate u een rol kunt spelen in het leven van de ADDer. ADDers hebben vaak extreem hoge verwachtingen.
 • Probeer er rekening mee te houden dat veel mensen met ADD er minder goed in staat zijn om een stabiele levensbasis op te bouwen. Er is vaak sprake van schulden en de ADDer heeft weinig geld. Schrijf in zo'n geval alleen medicatie voor die de ADDer vergoed kan krijgen. Laat de ADDer dus niet verloren in de apotheek achter. Zoek bij voorkeur eerst naar oplossingen op financieel gebied.
 • Probeer waar mogelijk samen te werken met andere hulpverleners van de ADDer, zoals ouders, coach, psycholoog, psychiater, docent, sportinstructeur enz. Een gezamelijke inzet is noodzakelijk. Hiervoor is het nodig dat u veel op papier zet. Geef aan of de ADDer het met u eens is of niet en waarom.
 • Onderschat de intelligentie van een ADDer niet. Zij kunnen zich meestal prima uitdrukken maar zijn hier erg onzeker onder geworden.
 • Voor sommige ADDers is het juist erg belangrijk dat hij/zij kans krijgt om over de emoties te praten, anderen hebben hier totaal geen behoefte aan. Respecteer dit en geef elkaar voldoende tijd voor betere kennismaking. Stel de ADDer gerichte vragen en verwacht geen gerichte antwoorden. Dit heeft met ADD te maken, het is geen onwil maar het resultaat van het hebben van veel gedachten. Volwassen ADDers hebben hier soms minder moeite mee. Er zijn onder de groep mensen met ADD verschillende typen te onderscheiden die anders omgaan met hun concentratieprobleem.
 • Maak duidelijk waarom u denkt dat er (inderdaad) sprake is van ADD of niet.
 • Wanneer u het gevoel heeft dat u onvoldoende "contact" heeft met de ADDer, draag de zaak dan in het belang van de patient/client over aan een collega. U kunt de ADDer ook voor diagnostiek doorverwijzen naar een gespecialiseerde organisatie als het ADHD behandelcentrum in Rotterdam, PsyQ voor volwassenen of Altrecht. Wellicht kan de verdere behandeling bij u plaatsvinden. Ook kinderartsen zijn meestal erg ervaren.

 

Medicatie

 

 • Indien u er voor kiest om medicatie te gaan proberen, overleg dan met de ADDer of een placebo onderzoek gewenst is. Dat wil zeggen dat het de ADDer de eerste weken niet bekend is of er medicatie werd genomen of niet.
 • Neem voldoende tijd om alle vragen rond het onderwerp medicatie te beantwoorden. het spreekt voor zich dat mensen met ADD hier informatie over gaan opzoeken op het internet en in de war worden gebracht door vele soorten informatie over dit onderwerp.
 • Begin bij het eventueel voorschrijven van medicatie met een proefdosering, meet de dosering niet direct af aan het gewicht.
 • Probeer er rekening mee te houden dat sommige mensen met ADD er voor kunnen kiezen om geen medicatie te nemen. Dat wil niet zeggen dat de ADDer verder onbehandelbaar is. Medicatie neemt nooit alle problemen rond ADD weg.
 • Medicatie vormt in tegenstelling tot de positieve resultaten bij mensen met ADHD, minder vaak een effectieve oplossing bij ADD. Toch is het goed om na de eerste poging niet direct op te geven, een ander soort medicatie of een andere dosering kan soms groot verschil uitmaken. Wanneer medicatie niet tot de oplossingen blijkt te behoren kunt u samen het beste op zoek gaan naar praktische oplossingen en omwegen.
 • Een lichte dosering van een middel tegen angst en paniek verschijnselen kan soms een groot verschil uitmaken, dit kunnen ook natuurlijke producten zijn.
 • Melatonine heeft bij ADD regelmatig een positief effect op het slaap patroon van de ADDer.

 


Karin Windt