De verschillende soorten medicatie

Hoewel Ritalin het meest gangbare middel is dat gebruikt wordt zijn er ook nog andere middelen die gebruikt kunnen worden. Soms kunnen de effecten en bijwerkingen zo sterk verschillen dat men kiest voor een ander medicijn. Om het juiste medicijn en de optimale doseringen vast te kunnen stellen kijkt men naar de effecten in combinatie met de bijwerkingen. Als er bijwerkingen optreden kijkt men hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de gunstige effecten. Soms kunnen de positieve resultaten er toe leiden dat de nadelige bijwerkingen kunnen worden weggestreept. In andere gevallen kunnen de bijwerkingen zo'n nadelige invloed hebben dat men eerder het gevoel heeft een stap achteruit te hebben gemaakt in plaats van vooruit. In andere gevallen ervaart men helemaal geen resultaat. Zowel voor kinderen als volwassenen met ernstige ADD zijn psychostimulantia de belangrijkste geneesmiddelen die worden toegepast voor de behandeling. Voor lichtere vormen van ADD zijn andere geneesmiddelen, waaronder de nieuwere antidepressiva, effectief gebleken.

Medicatie kan een goede manier zijn om gedrag te reguleren. Maar medicatie is niet de allesoverheersende oplossing voor autisme en/of ADD. Medicatie moet u zien als behandeling van de symptomen. Als je stopt met medicatie komen deze symptomen dus weer terug. Naast medicatie is het ook belangrijk om een goede balans te vinden en deze vast te houden. Het vinden van structuur is hierbij erg belangrijk. Als u medicatie overweegt is het altijd goed om er een deskundige naar te laten kijken.

 

RITALIN

Omdat Ritalin bij 70 procent een gunstig resultaat heeft wordt vaak ook dit middel als eerste gekozen. Wanneer dit weinig resultaat blijkt te hebben gaat men op zoek naar andere middelen. Voor de één kan de eerste keuze al de juiste oplossing zijn, voor een ander kan dit een zoektocht worden van een jaar of langer zijn. Ritalin is de meest gebruikte medicatie in de bestrijding van ADD-klachten. In België staat het middel bekend onder de naam Rilatine maar er zijn ook merkloze varianten in omloop die meestal alleen met de tekst "Methylfenidaat" worden aangeduid. Het medicijn bestaat uit de werkzame stof Methylfenidaat dat sinds begin jaren zestig is geregistreerd. Het middel is verwant aan  amfetamineachtige stoffen echter zijn er ook grote verschillen.  De vergelijking met drugsoorten zoals  speed en cocaïne zijn ook erg ver gezocht en misleidend. Uit onderzoek is gebleken dat dit middel bij ruim 70 procent van de kinderen en de volwassenen met ADD een bewezen effect heeft.
Ritalin of de merkloze variant bestaat uit tabletten van 10 mg en is na drie tot vier uur uitgewerkt. Om het gewenste effect te krijgen adviseert de fabrikant 10mg per 10 kilo lichaamsgewicht voor. Desondanks zijn er mensen die voldoende resultaten  ervaren met lagere doseringen.

 • Max. bloedspiegel na 1,5 - 2 uur
 • Werkt uit na 2-4 uur
 • Begin met 4 x 10 mg, om de vier uur een tablet, van 8.00 tot 20.00 uur
 • Gebruik timer of GSM met alarm
 • Rebound = toename onrust, impulsiviteit, prikkelbaarheid en afname concentratie na uitwerken dosis
 • Na 1 en 2 wk evaluatie toedieningstijden, dosis en bijwerkingen
 • Doseren om de 2-3 uur bij rebound, vaak tot 23.00 uur
 • Dosis kinderen afhankelijk van effect en gewicht
 • Gemiddelde dosis volwassenen: 60 mg
 • Max. dosis volwassenen 1 mg / kg / dag

Ritalin stimuleert de hersencellen tot het aanmaken en afgeven van bepaalde neurotransmitters die nodig zijn voor de juiste prikkeloverdracht. Bij mensen die geen ADD of ADHD hebben zou dit juist  een overproductie veroorzaken die dan juist weer voor extra onrust zorgt. Desondanks wordt van dit middel veelvuldig misbruik gemaakt in het uitgaansleven. Het geeft mensen een extra pep wanneer ze ’s nachts langer willen doorgaan terwijl de hersenen zich voorbereiden op slaapstand. In deze slaapstand hebben de hersenen de gelegenheid nieuwe voorraden aan te maken en zetten de  afgifte van bepaalde stoffen op een laag pitje. Bij langdurig misbruik zullen de hersenen hun eigen werkzaamheden stopzetten waardoor er een verslaving optreed. Ook zullen er verschijnselen van paranoïde gedachten, angst en gevoelens van extreme onrust en agitatie ontstaan. Wanneer er sprake is van ADD of ADHD zullen deze problemen niet snel  voorkomen omdat in dat geval Ritalin/Methylfenidaat er voor zorgt dat er een natuurlijke en evenwichtige balans ontstaat in de werking van de hersencellen.

Zoals gezegd zijnt er ook merkloze varianten van Ritalin en is het de stof Methylfenidaat die zorgt voor de werking. Elke tablet, merk of vorm, bevat 10 mg Methylfenidaat. Toch zijn er genoeg verhalen van mensen die weldegelijk verschillen ervaren. Dit zou in theorie niet mogelijk zou moeten zijn en sommige  apothekers of  artsen zullen hun uiterste best zullen doen om je hiervan  te overtuigen. Het is je goed recht om te vragen naar je voorkeur en dit mogen ze je niet weigeren.

De afgelopen tien jaar is het aantal personen die Ritalin gebruiken fors toegenomen. Vooral in de Verenigde Staten zorgt dit voor veel discussie tussen de voor– en tegenstanders. Er zijn inmiddels talloze websites en mediaberichten verschenen met veel kritiek. Helaas zijn de meeste verhalen erg suggestief en wetenschappelijk slecht onderbouwd. Methylfenidaat zou bijvoorbeeld ernstige hartritmestoornissen veroorzaken en een toename van zelfmoord bij jongeren. Laat ik voorop stellen dat er in de Verenigde Staten veel mensen lijden aan een overgewicht, een te hoog cholesterol en  daaruit voortvloeiende hart –en vaatziekten. Inderdaad vormt  de werking van Methylfenidaat voor deze groep mensen een verhoogde risico en is het wenselijk om eventuele gezondheidsrisico’s uit te sluiten door middel van een medische onderzoek. Ook in Nederland wordt dit nog te weinig gedaan door artsen en er zou een standaardprotocol moeten komen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zou regelmatig de bloeddruk  gecontroleerd moeten worden. Mocht je twijfelen over je gezondheid en de eventuele risico’s dan mag je altijd om een extra onderzoek vragen.

Rest mij nog te vertellen dat de farmaceutische industrie een miljardenbranche is geworden en er spelenveel economische belangen. Aanbieders van nieuwe en alternatieve medicijnen hebben er belang bij dat er onrust ontstaat over een middel als Ritalin. De gebruiker is dan makkelijker over te halen om voor hun middel te gaan kiezen. 

CONCERTA

Net als Ritalin is Concerta ook een merknaam en bevat ook dezelfde werkzame stof Methylfenidaat. Concerta heeft een specifiek mechanisch vertragingsmechansime ingebouwd om de afgifte van Methylfenidaat, met een stijgende bloedspiegel, te spreiden over ongeveer 12 uur.
Het voordeel van Concerta is dat men slechts eenmaal per dag een capsule  hoeft in te nemen. De spreiding van het middel gaat geleidelijk in tegenstelling tot Ritalin die vier maal per dag een piek heeft. Een nadeel van Concerta is dat deze door de verzekeraars momenteel nog slecht wordt vergoed waardoor de maandelijkse kosten kunnen oplopen. Vaak beginnen artsen eerst met het voorschrijven van Ritalin om de juiste dosering te kunnen vaststellen. Ritalin is namelijk sneller uitgewerkt en kan gehalveerd worden in 5 mg. Wanneer de juiste dosering bekend is en de bijwerkingen niet al te hinderlijk zijn dan kan men overgaan op Concerta.

 • 18 mg = 3 x 5 mg methylfenidaat
 • 36 mg = 3 x 10 mg methylfenidaat
 • 54 mg = 3 x 15 mg methylfenidaat

Een volwassene gebruikt: 18 - 108 mg/dag

 • Werkingsduur 10-12 uur
 • Eenmaal daags doseren
 • Zo nodig avonddosis kortwerkende methylfenidaat
 • Harde capsule voorkomt misbruik
 • Methylfenidaat opgelost in gelvorm
 • Minder of geen rebound: minder kans op vergeten, betere therapietrouw, meer effectiviteit
 • Veiliger in verkeer
 • Veiliger bij verslaving
 • Duurder, nog niet vergoed (NL)

Concerta is aan de binnenkant ogebouwd uit een aantal segmenten. Na inname ontstaat er een opening waardoor de werkzame stof geleidelijk kan worden afgegeven.Door dit systeem is het nauwelijks mogelijk om misbruik van dit middel te maken en voor andere doeleinden te gebruiken.

In deze grafiek zijn de verschillen tussen Ritalin en Concerta goed zichtbaar. De blauwe lijn is Ritalin de andere twee zijn Concerta in twee verschillende toepassingsvormen.

STRATTERA

Hoe werkt Strattera?
Iedereen heeft chemische stoffen in zijn of haar hersenen die helpen om signalen tussen zenuwcellen door te geven. Deze stoffen heten neurotransmitters. Een voorbeeld van een neurotransmitter is de stof noradrenaline. Onderzoekers denken dat bij patiënten met ADHD op bepaalde plekken een tekort is aan de stof noradrenaline.
Strattera helpt om de hoeveelheid noradrenaline op peil te houden, waardoor het doorsturen van signalen beter verloopt.

 

Wat maakt Strattera bijzonder?

Strattera is een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van ADHD. Het bijzondere aan Strattera is het feit dat het, in tegenstelling tot andere geneesmiddelen voor ADHD, niet enkele uren, maar de gehele dag werkt. Strattera hoeft maar een keer per dag ingenomen te worden en werkt toch van het moment van opstaan tot en met het slapen gaan. Na start van de behandeling duurt het wel even voordat verbeteringen zichtbaar zijn: doorgaan duurt het zo´n 6 weken voordat het effect van Strattera kan worden geëvalueerd.

Een andere reden waarom Strattera bijzonder is, komt doordat het in tegenstelling tot ander ADHD medicijnen geen afgeleide van amfetamine is en daarom niet onder de opiumwet valt. Het werkt niet op die delen van de hersenen die geassocieerd worden met gevoelens van euforie en verslaving, maar alleen op die delen die van de hersenen die belangrijk zijn voor het verminderen van de symptomen van ADHD.

 

Hoe lang duurt het voordat Strattera werkt?
Hoewel de effectiviteit van Strattera bij ADHD de gehele dag aanhoudt, duurt het na start van de behandeling zo´n 6 weken voordat het effect duidelijk zichtbaar is. Dit betekent dat het belangrijk is om in het begin van de behandeling geduld te hebben. Evalueer het effect van een behandeling met Strattera dus pas na 6 weken met de behandeld arts. 

MEDIKINET CR

Per 1 september 2007 is een nieuwe langwerkende methylfenidaat (mph) voor kinderen met ADHD op de Nederlandse markt: Medikinet CR, tegelijk met kortwerkend Medikinet. 

Medikinet CR werkt 8 uur en bevat 50% witte bolletjes mph met onmiddellijke afgifte, en 50% blauwe bolletjes mph met vertraagde afgifte. De werking treedt op binnen 30 minuten na inname. Rebound (uitwerken van het middel met als gevolg tijdelijk meer onrust) aan het eind van de dag kan eventueel worden opgevangen met aanvullend kortwerkend mph. Er zijn capsules van 10, 20, 30 en 40 mg Medikinet CR. Medikinet CR moet tijdens of na de maaltijd (ontbijt) worden ingenomen om te snelle absorptie te voorkomen en daarmee onvoldoende langdurige werking. De capsules mogen niet worden gekauwd, maar kunnen wel worden geopend om de inhoud met bijvoorbeeld appelmoes in te nemen. Het middel bevat sucrose. Kortwerkend Medikinet komt op de markt in tabletten van 5, 10 en 20 mg, zodat een lagere of hogere kortwerkende dosering nu ook mogelijk zijn.

Vergoeding
Nog steeds wordt geen enkel langwerkend medicijn voor ADHD/ADD helemaal vergoed in het basispakket; alleen de (geringe) kosten van een gelijkwaardige hoeveelheid Ritalin worden vergoed. Medikinet CR wordt door dezelfde aanvullende verzekeringspakketten vergoed als andere langwerkende ADHD/ADD medicijnen.

 

DEXTRO-AMFETAMINE

Dextro-amfetamine is net als Ritalin/Concerta een aan amfetamine verwant geneesmiddel dat ook wordt gebruikt bij de behandeling van ADD. Het middel staat daarom ook op de lijst van opiaten. Na Methylfenidaat komt Dextro-amfetamine op de tweede plaats als het gaat om de farmaceutische behandeling van ADD. Het remt niet de heropname van de neurotransmitters, maar zorgt dat er méér neurotransmitters beschikbaar zijn. Hoewel de effecten en bijwerkingen bijna hetzelfde zijn lijkt Dextro-amfetamine toch vaak beter te werken bij mensen met alleen het overwegend aandachttekort type.

Net als bij Ritalin moet ook Dextro-amfetamine verspreid over de dag in worden genomen. Dit middel heeft een langere werkingsduur (4-5 uur) dan Ritalin en is ook sterker. De dosering is over het algemeen de helft van wat men bij Ritalin gewend was. Het moet door de apotheek bereid worden in doseringen van vijf of tien milligram en op verzoek van de arts. Er is nog geen langer werkende vorm geproduceerd zoals bijvoorbeeld Concerta.

Methylfenidaat en dextro-amfetamine  behoren tot de groep van Wekaminen.
Wekaminen ontlenen hun naam aan het "wek-effect", dat wil zeggen de vermoeidheid wordt onderdrukt en men voelt zich energiek, opgewekt en alert. Vaak leidt het tot zelfoverschatting en de neiging veel te praten. Wekaminen remmen de eetlust, bemoeilijken het inslapen en verminderen de slaapdiepte. Andere effecten zijn onder andere bloedvatvernauwing (waardoor bloeddrukverhoging) en een versnelde hartactie. 

EFEXOR

Efexor is een antidepresivum dat ook wel vaker wordt voorgeschreven bij mensen bekend met ADD. Vaak is er een combinatie van problemen zoals bijvoorbeeld ADD samen met angst -en paniekklachten. De werking van de stoffen die Efexor bezit hebben een vergelijkbaar effect op de hersenen zoals bij de stimulerende middelen Ritalin en Concerta.

Efexor verbetert de stemming en vermindert angsten. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Deze natuurlijk voorkomende stof speelt een rol bij emoties en stemmingen. In hogere doseringen boven de 150mg per dag heeft efexor heeft ook een lichte invloed op norepinefrine en dopamine, twee andere natuurlijke stoffen die effect kunnen hebben op de stemming. 

In lagere doseringen heeft efexor alleen effect op de hoeveelheid serotonine en werkt dit middel inderdaad bij angstgevoelens en gespannenheid. Efexor vermindert algemene angstgevoelens en gespannenheid. Hierdoor verminderen ook de lichamelijke klachten, zoals hartkloppingen, buikpijn, trillen en transpireren, die vaak met angst en spanning gepaard gaan. Efexor is een tijdelijke hulp bij deze verschijnselen. Het lost de oorzaak van uw gespannenheid echter niet op. Efexor heeft ook nadelen, waardoor langdurig gebruik af te raden is, maar dit geldt ook voor de andere middelen die u noemt en al gebruikt heeft. Het werkingsmechanisme van efexor is hetzelfde als van prozac, seroxat en sertraline. Seroquel is daarentegen een anti-spychoticum en wordt gebruikt bij psychoses en schizofrenie, en heeft geen effect bij angststoornissen.

 

Symptoom en bijwerkingslijst

Ben je net met Ritalin of Concerta begonnen of wil hiermee gaan beginnen, dan kun je op deze link een effect-bijwerkingslijst downloaden en printen. Deze kun je gebruiken om samen met je behandelaar de juiste dosering vast te stellen. Je kunt op deze manier een goed overzicht krijgen op de effecten die de verschillende doseringen hebben.http://www.addonline.nl/medicatie/effectenlijst.pdf

 

Verzekeraars en vergoedingen

Alle verzekeraars hanteren verschillende vergoedingen bij medicatie zoals bv. Concerta en Strattera. Vaak moet dan een aanvullende polis worden afgesloten. Sommige verzekeraars beloven 100% vergoeding maar tot een maximaal bedrag per jaar. Bij sommige aanvullende polissen kleven toch wat nadelen. Naast de extra premie betaalt u ook een eigen risico van 150 euro per jaar.

 

De tegenstanders

Er is inmiddels al veel over Ritalin en Concerta gesproken en geschreven. Vanwege de explosieve groei in het aantal voorschriften zijn er ook kritische geluiden. Soms zijn de argumenten goed onderbouwd maar er zijn ook voldoende verhalen die niet echt op waarheid zijn gebasseerd en alleen voor onnodig onrust zorgen. 

De medicijnen die worden gebruikt om ADD in volwassenen te behandelen zijn dezelfde als bij kinderen. Normaal gesproken worden eerst de stimulerende medicijnen geprobeerd: Methylfenidaat (Ritalin/Concerta) of Dextro-amfetamine. Sommige behandelaren vermijden stimulerende medicatie omdat ze onder de Opiumwet vallen. Soms denken ze dat je de ADD diagnose zoekt om aan die middelen te komen. Een antwoord hierop is dat de doseringen die gegeven worden bij ADD heel laag zijn in vergelijking met wat een drugsgebruiker zou nemen. In het algemeen hebben ADD-ers een omgekeerd effect als ze stimulerende medicatie gebruiken. In plaats van “high” te worden zoals de verslaafde wil, worden ADD-ers juist kalm. ADD-ers met een verleden van drugsmisbruik – alcohol, marihuana en cocaïne komen het meest voor – merken vaak dat hun verlangen naar deze middelen wegvalt zodra ze medicatie voor ADD gebruiken.

 

Deskundigen geloven dat het drugsmisbruik in deze gevallen waarschijnlijk gevallen zijn van uit de hand gelopen zelfmedicatie, die bij behandeling dan niet langer nodig is. Onderzoek bij ADD jongeren die stimulerende medicatie gebruiken laat zien dat drugsmisbruik bij hen minder voorkomt dan bij leeftijdgenoten. Ritalin, het meest gebruikte medicijn bij ADD, is vijftig jaar in gebruik en is zeer veilig als het volgens voorschrift wordt genomen. Dr. Hallowell (USA) stelt dat het feitelijk veiliger is dan aspirine. 

Onderzoek met Ritalin gedurende de afgelopen 50 jaar bij kinderen met ADD heeft bewezen dat dit middel bij de meeste ADD-ers significante verbeteringen brengt. (Voor Ritalin geldt dat het 70% van degenen met een ADD diagnose helpt, vooropgesteld dat de juiste dosis wordt gegeven.) 

Het is nog steeds niet goed bekend op welke manier Ritalin of de andere stimulerende medicijnen werken, maar het is overtuigend aangetoond dat deze middelen de meesten van ons ADD-ers beter laten functioneren – varieert van lichte tot indrukwekkende verbetering. En nogmaals: de medische wetenschap stelt dat deze middelen in de doseringen die worden voorgeschreven niet schadelijk voor ons zijn. 

ADD is een neurobiologische afwijking. Mensen met ADD hebben een tekort aan een of meerdere stoffen (nog steeds niet helemaal duidelijk welke) in de hersenen, in de juiste hoeveelheden, op de juiste plekken, en op de juiste momenten. We hebben deze stoffen soms wel in de juiste hoeveelheden op de juiste plaats, maar niet altijd, en niet als we het willen – daarom is de concentratie en aandacht zo willekeurig. Als deze stoffen niet aanwezig zijn zoals ze zouden moeten – zoals bij mensen zonder ADD – dan ontstaat ADD. 

Dr. Daniel Amen, M.D., een ADD specialist uit Fairfield (CA, USA) zegt dat de hersenen van degenen met ADD of ADHD profiteren van stimulerende medicatie omdat ze meer bloed laten stromen naar de frontale kwabben. Degenen die ADD behandelen weten dat niet behandelen van ADD meer schade doet – emotioneel en sociaal – dan wat voor mogelijke bijwerkingen van medicatie van ook. Jammer genoeg dringt dit nog niet door tot het grote publiek, en de media doen er vaak alles aan om de angst van dat publiek voor ADD medicijnen verder op te stoken.  

Sommige behandelaars blijven de dosis groter maken totdat het gewenste effect is bereikt of er teveel ongewenste bijwerkingen optreden, zoals gejaagdheid, maag- of hoofdpijn die niet binnen enkele weken overgaat. Sommigen schrijven maagtabletten voor om patiënten die maagpijn hebben door deze aanpassingsperiode te helpen. 

Als stimulerende medicatie bij verschillende doseringen niet het gewenste resultaat geeft dan kunnen bepaalde antidepressiva zoals Imipramine, Efexor of Strattera worden geprobeerd. Als geen van deze middelen werken, dan kan je behandelaar andere medicijnen proberen, of een combinatie van medicijnen. De juiste dosis wordt individueel vastgesteld, in plaats van op basis van gewicht of leeftijd. 
 

Hoe bepaal je of een bepaalde medicatie werkt; of dat wat je gebruikt het beste voor je is, de beste dosis en het beste inname schema? 
Thomas Phelan (Ph.D.) stelt voor dat alle patiënten een tweede of zelfs een derde stimulerend medicijn uitproberen. Mensen verschillen onderling behoorlijk in hun reactie. Hij begint met bijvoorbeeld Ritalin en houdt bij wat voor die patiënt het beste resultaat oplevert bij welke dosis. Daarna laat hij de patiënt twee andere middelen proberen, en houdt weer in de gaten wat het beste resultaat oplevert bij welke dosis. Daarna beslissen hij en de patiënt samen welke medicatie en welke dosering het beste is. Het idee is dat je weliswaar behandeld kunt worden voor ADD, maar als je geen vergelijking kunt maken wat het beste werkt zul je nooit weten of het niet (veel) beter kan. 

Daarom is het erg belangrijk dat je een behandelaar uitzoekt die verstand heeft van ADD en die openstaat om “samen met je” te werken en niet je de wet voorschrijft. Je hebt een behandelaar nodig die zich bewust is van de veranderingen die medicatie teweeg kan brengen in het functioneren van een ADD-er en die weet dat het niet een aandoening is waar een medicijn bij een vaste dosis voor iedereen het antwoord is. Aan de andere kant moet jij, de patiënt, leren op welke veranderingen in je functioneren je moet letten als je medicatie gebruikt. Soms heb je iemand anders in je omgeving nodig die deze veranderingen opvalt, omdat ADD-ers soms slecht zijn in zelfwaarneming. 

Wat voor specifieke veranderingen kun je verwachten van medicatie? 
Als je medicatie gebruikt is het mogelijk dat je betrokken blijft bij een gesprek of een taak afmaakt, voordat je overgaat op iets anders; of je herinnert je iets dat gedaan moet worden. Je kan gaan merken dat sociale situaties meer ontspannen worden, of dat je minder moeite hebt om in een vergadering te zitten. 

Dr. Theodore Mandelkorn uit Seattle zegt dat bij ADD-ers (goed ingestelde) medicatie de aandacht, het concentratievermogen, het geheugen, de motorische coördinatie, de stemming en de mogelijkheid om taken af te maken verbeteren. Tegelijk vermindert het de neiging om te dagdromen en af te dwalen (en bij ADHD de hyperactiviteit, woede, en uitdagend of moeilijk gedrag). De behandeling laat intellectuele mogelijkheden die al aanwezig waren beter functioneren. 

Als medicatie op de goede manier wordt gebruikt ervaren patiënten een behoorlijke toename van controle. Objectieve waarnemers zien een betere beheersing van de aandacht, concentratie, en het vermogen op iets af te maken. Velen zijn veel beter in staat om met stress om te gaan, met minder frustratie. De sociale interactie verbetert en ontspant. Als er sprake is van rusteloosheid vermindert dat ook. 

Hij vervolgt te zeggen: “Het is erg belangrijk te onthouden wat medicatie doet en wat het niet doet. Medicatie gebruiken is net als een bril opzetten als je bijziend bent. Het stelt je in staat beter te functioneren. Maar van een bril ga je niet vanzelf anders gedragen, een verslag schrijven of zelfs maar op tijd uit je bed komen 's morgens. Ze stellen je ogen in staat om beter te functioneren ALS JE ERVOOR KIEST om ze open te doen! JIJ bent nog altijd de baas over je gezichtsvermogen. Of je ogen open doet, en waar je naar kijkt, wordt door jou bepaald. Medicatie stelt je zenuwstelsel in staat om boodschappen beter door te sturen, en zorgt ervoor dat je capaciteiten en kennis beter kunt gebruiken. Medicatie geeft je geen vaardigheden of motivatie om iets te doen. 

ADD-ers klagen vaak dat ze afspraken vergeten, werk niet afmaken, vergissingen maken en wegdromen. Met medicatie verbeteren deze dingen vaak behoorlijk. Op tijd naar bed gaan en ontdekken dat het grootste deel van de dag gegaan is zoals je van plan was, is geen onbereikbare droom meer. " 

Dr. Gross uit Santa Clara (CA USA) suggereert dat je je afvraagt of de medicatie die je gebruikt de volgende problemen: 
(deze lijst is zowel voor ADHD als ADD, de meeste kenmerken slaan op ADHD) 

* Onderpresteren op school/opleiding en onoplettendheid 
* Hyperactiviteit of overdreven friemelen/wiebelen 
* Verbale impulsiviteit en/of impulsiviteit in gedrag (luidruchtig zijn, anderen onderbreken, doen voor denken) 
* Moeite met inslapen 
* Moeite met opstaan 
* Overdreven geïrriteerd zijn zonder aanleiding en/of snel gefrustreerd zijn 
* Bedplassen 
* Dyslexie 
* Perioden van licht ontvlambaar zijn, emotionele uitbarstingen, of woedeaanvallen 
* Onverklaarbare en voortdurende emotionele negativiteit 

flink moet verminderen (als je ze had). Als dat niet het geval is, vraag dan voor verandering van dosering of soort medicatie. Het is niet voldoende als medicatie maar één symptoom verlicht – zoals moeite met in slaap vallen, maar geen enkele andere. 

Het kan tijd kosten om een goede behandelaar en de juiste medicatie te vinden, maar als je volhoudt wordt de inspanning ruimschoots beloond. Heel veel succes met je zoektocht. 

LET OP: niets van het voorafgaande mag worden opgevat als medisch advies en moet niet gebruikt worden als vervanging van medische hulp. Een groot deel van het voorafgaande is een bewerking van materiaal van Paul Jaffee, NY, USA.